Felix Mendelsshon-Bartholdy a 200 anni dalla nascita - ACCADEMIA ARS ANTIQUA